Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(αφορά την 3η ομάδα)

Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας
Ο ήλιος εκπέμπει τεράστια ποσότητα ενέργειας. Η ηλιακή ακτινοβολία αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού με δύο τρόπους: με θερμικές και φωτοβολταϊκές εφαρμογές. Η πρώτη είναι η συλλογή της ηλιακής ενέργειας με στόχο την παραγωγή θερμότητας (χρησιμοποιείται κυρίως για τη θέρμανση του νερού), ενώ στη δεύτερη εφαρμογή τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν το φως του ήλιου σε ηλεκτρισμό με τη χρήση φωτοβολταϊκών κυψελών ή συστοιχιών.
Ηλιακά Συστήματα
-Ενεργητικά ηλιακά συστήματα: Το πιο απλό και διαδεδομένο σήμερα ενεργητικό ηλιακό σύστημα θέρμανσης νερού είναι ο ηλιακός θερμοσίφωνας.
-Παθητικά ηλιακά συστήματα: Τέτοια συστήματα είναι τα δομικά στοιχεία ενός κτιρίου που βοηθούν την καλύτερη, άμεση ή έμμεση, εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση ή το δροσισμό του κτιρίου. Προϋπόθεση για την εφαρμογή παθητικών ηλιακών συστημάτων σε ένα κτίριο είναι η θερμομόνωση του έτσι ώστε να περιοριστούν οι θερμικές απώλειες.
-Φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα: Η λειτουργία την φωτοβολταϊκών ηλιακών συστημάτων στηρίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο, δηλαδή την άμεση μετατροπή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα. Μερικά υλικά, όπως το πυρίτιο με πρόσμιξη άλλων στοιχείων, γίνονται ημιαγωγοί (άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα προς μια μόνο διεύθυνση), έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να δημιουργούν διαφορά δυναμικού όταν φωτίζονται και κατά συνέπεια να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Συνδέοντας μεταξύ τους πολλά μικρά κομμάτια τέτοιων υλικών (φωτοβολταϊκές κυψέλες ή στοιχεία), τοποθετώντας τα σε μία επίπεδη επιφάνεια (φωτοβολταϊκό σύστημα) και στρέφοντάς τα προς τον ήλιο, γίνετε δυνατή η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο μπορεί να καλύψει ανάγκες όπως: λειτουργία επιστημονικών συσκευών (δορυφόρων), κίνηση ελαφρών αυτοκινήτων (ηλιακά αυτοκίνητα), λειτουργία φάρων, ή την κάλυψη έστω και μέρους των ενεργειακών αναγκών μικρών κατοικιών όπως φωτισμός, τηλεπικοινωνίες, ψύξη κτλ


Αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας
Είναι μια ήπια μορφή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον, πρακτικά ανεξάντλητη. Αν υπήρχε η δυνατότητα, με τη σημερινή τεχνολογία, να καταστεί εκμεταλλεύσιμο το συνολικό αιολικό δυναμικό της γης, εκτιμάται ότι η παραγόμενη σε ένα χρόνο ηλεκτρική ενέργεια θα ήταν υπερδιπλάσια από τις ανάγκες της ανθρωπότητας στο ίδιο διάστημα.
Σήμερα η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με μηχανές που μετατρέπουν την ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική και ονομάζονται ανεμογεννήτριες. Κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

-τις ανεμογεννήτριες με οριζόντιο άξονα, όπου ο δρομέας είναι τύπου έλικας και ο άξονας μπορεί να περιστρέφεται συνεχώς παράλληλα προς τον άνεμο και
-τις ανεμογεννήτριες με κατακόρυφο άξονα που παραμένει σταθερός.
Η συστηματική εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας θα συμβάλει:
-στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ταυτόχρονη εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων συμβατικών καυσίμων, που συνεπάγεται συναλλαγματικά οφέλη
-σε σημαντικό περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος, αφού έχει υπολογισθεί ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού μιας μόνο ανεμογεννήτριας ισχύος 550 kW σε ένα χρόνο , υποκαθιστά την ενέργεια που παράγεται από την καύση 2.700 βαρελιών πετρελαίου.Αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας
Γεωθερμία ή Γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια.Μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο έχει η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών του, καθώς είναι μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ανάλογα με το θερμοκρασιακό της επίπεδο μπορεί να έχει διάφορες χρήσεις.Αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας
Με τα υδροηλεκτρικά έργα (υδροταμιευτήρα;, φράγμα, κλειστός αγωγός πτώσεως, υδροστρόβιλος, ηλεκτρογεννήτρια, διώρυγα φυγής) γίνεται δυνατή η εκμετάλλευση της ενέργειας του νερού για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο διοχετεύεται στην κατανάλωση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η μετατροπή της ενέργειας των υδατοπτώσεων με τη χρήση υδραυλικών τουρμπίνων παράγει την υδροηλεκτρική ενέργεια.
Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της υδραυλικής ενέργειας είναι :
-Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι δυνατό να τεθούν σε λειτουργία αμέσως μόλις ζητηθεί επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια, σε αντίθεση με τους θερμικούς σταθμούς (γαιανθράκων, πετρελαίου), που απαιτούν χρόνο προετοιμασίας
-Είναι μία "καθαρή" και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με τα γνωστά πλεονεκτήματα (εξοικονόμηση συναλλάγματος, φυσικών πόρων, προστασία περιβάλλοντος)
-Μέσω των υδροταμιευτήρων δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν και άλλες ανάγκες, όπως ύδρευση, άρδευση, ανάσχεση χειμάρρων, δημιουργία υγροβιότοπων, αναψυχή, αθλητισμός.Λίγα λόγια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(αφορά την 3η ομάδα)

Σήμερα ένα από τα μεγάλα θέματα για το μέλλον της ανθρωπότητας είναι και το θέμα του περιβάλλοντος. Οι παρεμβάσεις του ανθρώπου, ιδιαίτερα τους τελευταίους 1-2 αιώνες, δημιούργησαν προβλήματα και καταστροφικές προοπτικές για την ανθρωπότητα.
Μια από τις παρεμβάσεις του ανθρώπου, που δημιουργούν τεράστια προβλήματα για το φυσικό περιβάλλον, είναι οι αναγκαίες σήμερα μεγάλες ποσότητες ενέργειας, που απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία, θέρμανση, ηλεκτρισμός, μεταφορές είναι αναγκαία σε κάθε νοικοκυριό, ενώ και η παραγωγή αγαθών βασίζεται σήμερα στην ενέργεια (βιομηχανία, βιοτεχνία, γεωργία, ορυκτός πλούτος). Αυτές οι ανάγκες απαιτούν μεγάλες ποσότητες ορυκτών καυσίμων, οι οποίες ποσότητες με την κατανάλωση τους προκαλούν μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Για να περιοριστεί η ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγή ενέργειας, γίνονται πολλές προτάσεις, μια από τις οποίες είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε ότι και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν και αυτές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όμως σε μικρότερο βαθμό από την παραγωγή ενέργειας με καύσιμη πρώτη ύλη.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έναντι των καυσίμων είναι ότι δεν έχουν ημερομηνία λήξης, αφού έχουν διαρκή ανανέωση. Αντίθετα τα καύσιμα, που σήμερα καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε ενέργεια, έχουν περιορισμένα αποθέματα και εξαντλούνται. Π.χ. τα υγρά καύσιμα και το φυσικό αέριο προβλέπεται ότι θα εξαντληθούν σε λιγότερο από 1 αιώνα. Στις ανανεώσιμες πηγές λοιπόν, υπάγονται (α) η ενέργεια του νερού  (β) η ηλιακή ενέργεια (γ) η αιολική ενέργεια (δ) η γεωθερμία και (ε) η βιομάζα. 


Τρόποι μείωσης της χρήσης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(αφορά την 2η ομάδα)

Τρόποι εξοικονόμησης στις βιομηχανίες
Οι σημαντικότερες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να υλοποιηθούν σε μία βιομηχανία είναι η αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρων με σύγχρονους κινητήρες υψηλού βαθμού απόδοσης, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα, η ρύθμιση, συντήρηση, αντικατάσταση λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων, η θερμομόνωση αγωγών, δεξαμενών και άλλου εξοπλισμού, η ανάκτηση θερμότητας, η εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, η εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού κ.α.
Τα σημαντικότερα από τα οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία είναι:
-Μείωση των εκπομπών των αέριων ρύπων και προσαρμογή των βιομηχανιών στις υπό εφαρμογή σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες.
-Συμβολή στην επίτευξη των στόχων και των δεσμεύσεων της χώρας, που έχουν τεθεί για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε διεθνές επίπεδο.


Τρόποι εξοικονόμησης στο σπίτι
Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι, μπορεί να επιτευχθεί μείωση κατανάλωσης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κυρίως στη θέρμανση με την ελεγχόμενη χρήση του μηχανισμού θέρμανσης και την εύρεση εναλλακτικών λύσεων για την καταπολέμηση του κρύου. Πιο συγκεκριμένα, είναι πολύ σημαντικό για την επίτευξη της μείωσης της χρήσης του μηχανισμού θέρμανσης συνεπώς και τη μείωση καύσης πετρελαίου θέρμανσης, να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις του σπιτιού σχετικά με τις θερμομονώσεις και τα κουφώματα του, αλλά και η συνεχή συντήρηση του συστήματος θέρμανσης(καυστήρα).
Επίσης, εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι μπορεί να επιτευχθεί με την ελεγχόμενη χρήση των οικιακών συσκευών και την αποσύνδεση από την πρίζα όσων συσκευών δεν χρησιμοποιούνται, αλλά και μέσω της αγοράς ηλεκτρικών συσκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης και της χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε όλοι πως η εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως στους οικιακούς χώρους θα μειώσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό την κατανάλωση ενέργειας, συνεπώς και την απαιτούμενη παραγωγή ενέργειας από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η μείωση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα οδηγήσει αυτομάτως και στη μείωση καύσης ορυκτών καυσίμων που απαιτούνται κατά την παραγωγή ενέργειας , αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση δημιουργίας ρυπογόνων ουσιών στην ατμόσφαιρα και την εμφάνιση πολύ σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και φαινομένων.

Τρόποι εξοικονόμησης στις μεταφορές
Η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το 60 % της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαιοειδών απορροφάται στις μεταφορές. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέσο μεταφοράς είναι το αυτοκίνητο και ακολουθεί με μεγάλη διαφορά το αεροπλάνο, μετά το τρένο και το λεωφορείοΗ εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές υπόσχεται καλύτερη ποιότητα ζωής, με καθαρή ατμόσφαιρα και μπορεί να επιτευχθεί με αλλαγές στα μεταφορικά μέσα, με ορθολογική οργάνωση των συγκοινωνιών και μείωση των μετακινήσεων. 
- Στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων, οι βελτιώσεις στην απόδοση του κινητήρα, ακόμη η χρήση μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις πόλεις που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και είναι αθόρυβα, είναι μέτρα που συμβάλλουν αποφασιστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές.
- Στις συλλογικές μετακινήσεις, η προώθησή τους με την ενίσχυση του στόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς, την αύξηση της ελκυστικότητάς τους, τη χρήση μέσων σταθερής τροχιάς (τραμ, τρόλεϊ, μετρό), την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων, και την ορθολογικότερη χρήση των μεταφορικών μέσων, ιδιαίτερα της μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω των σιδηροδρόμων αντί των οδικών μέσων, θα συμβάλλουν θετικά στην κατεύθυνση αυτή. Για παράδειγμα, το τρένο για το ίδιο μεταφορικό έργο καταναλώνει 3 φορές λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τις οδικές μεταφορές.
- Στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στις κυκλοφοριακές συνθήκες, όπου η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με τη χωροθέτηση περιοχών όπου θα απαγορεύεται ή θα περιορίζεται η κυκλοφορία των Ι.Χ. αυτοκινήτων, θα ενθαρρύνεται η χρήση του ποδηλάτου. Πολλές πόλεις θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις συνθήκες τους και να πετύχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, αν αξιοποιούσαν παρόμοιες μεθόδους.

Τι είναι η εξοικονόμηση ενέργειας; (αφορά την 2η ομάδα)

Εξοικονόμηση ενέργειας σημαίνει ελάττωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται καλύτερη χρήση της. Χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια έχεις πολλαπλά οφέλη, προστατεύεις το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα από την εκπομπή βλαβερών ουσιών και την εμφάνιση αρνητικών φαινόμενων που δημιουργούνται από την συνεχή καύση των ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή της ενέργειας οπού καταναλώνουμε. Η παραγωγή ενέργειας απαιτεί πολύτιμους φυσικούς πόρους, για παράδειγμα κάρβουνο, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Από την άλλη μεριά, χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια επιτυγχάνουμε τη συντήρηση αυτών των πόρων ώστε να διατηρηθούν για πολύ χρόνο στο μέλλον.


Τα ορυκτά καύσιμα και η χρήση τους(αφορά την 1η ομάδα)


Τα ορυκτά καύσιμα είναι καύσιμα προερχόμενα από φυσικές πηγές όπως αναερόβια αποσύνθεση νεκρών θαμμένων οργανισμών. Η ηλικία των νεκρών οργανισμών που με την εναπόθεσή τους σχηματίζουν τα ορυκτά καύσιμα κυμαίνεται από μερικά εκατομμύρια μέχρι 650 εκατομμύρια χρόνια. Στα ορυκτά καύσιμα ανήκουν το κάρβουνο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Από το 18ο αιώνα και μετά, με την βιομηχανική επανάσταση, τα ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιούνται με αυξανόμενους ρυθμούς.
Στις μέρες μας αυτές οι πηγές ενέργειας (δηλαδή τα ορυκτά καύσιμα και τα παράγωγά τους ) μας δίνουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που χρειάζεται η κοινωνία μας, όπως:
- βενζίνη για τα αυτοκίνητα,
- πετρέλαιο για τα καλοριφέρ αλλά και για μηχανές των εργοστασίων,
- πετρέλαιο για την κίνηση των περισσότερων πλοίων,
- κηροζίνη για τα αεροπλάνα.
- πετρέλαιο για την κίνηση άλλων μηχανημάτων (τρακτέρ, μπουλντόζες κ.α.)
- πετρέλαιο, λιγνίτης και κάρβουνο χρησιμοποιούνται στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα λόγω χρήσης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(αφορά την 1η ομάδα)

Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αυτές που χρησιμοποιούνται κυρίως τα τελευταία χρόνια και που έχουν οδηγήσει σε ενεργειακές κρίσεις, αλλά και στη δημιουργία σειράς προβλημάτων, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

Επιπτώσεις από τη χρήση των γαιανθράκων
Οι επιπτώσεις της χρήσης γαιανθράκων εμφανίζονται: στην εξόρυξη κατά την επιφανειακή εξόρυξη αφενός δημιουργούνται τεράστιες τρύπες και αφετέρου συσσωρεύονται εκατομμύρια τόνοι χώματος με μορφή λόφων καταστρέφοντας το τοπίο και δημιουργώντας αισθητική άλλα και σωματιδιακή ρύπανση με τον τεράστιο αριθμό μικροσωματιδίων που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα. Όποια προσπάθεια αποκατάστασης των λατομείων δεν επαναφέρει το τοπίο στην αρχική του μορφή, ούτε δημιουργεί μια αποδεκτή μορφολογία του εδάφους για δεκάδες χρόνια. Σοβαρό πρόβλημα είναι η ανάγκη χρήσης μεγάλων ποσοτήτων νερού για τον καθαρισμό του γαιάνθρακα, που οδηγεί σε μεγάλες ποσότητες υγρών αποβλήτων. στην καύση κατά την καύση του γαιάνθρακα στα εργοστάσια παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας, στη βιομηχανία άλλα και σε άλλες εφαρμογές έχουμε τεράστια έκλυση ποσοτήτων αερίων αλλά και στερεών ρύπων (σκόνη). Σοβαρό πρόβλημα είναι και τα στερεά υπολείμματα-απόβλητα της καύσης που περιέχουν τοξικές ουσίες, χωρίς να αποκλείεται και η ύπαρξη ραδιενέργειας αν το κοίτασμα περιέχει ραδιενεργά ιχνοστοιχεία. Το πλέον σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα από την καύση των γαιανθράκων είναι η έκλυση διοξειδίου του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί τον υπ’ αριθμό ένα επιβαρυντικό παράγοντα στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου και η καύση των γαιανθράκων συνολικά ευθύνεται για περίπου το 25% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη γη. Λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία των τεχνολογιών αντιρύπανσης ( οπού και σε όποιο βαθμό αυτές χρησιμοποιούνται ) να συγκρατήσουν το διοξείδιο του άνθρακα μπορούμε να ισχυριστούμε πως η καύση των γαιανθράκων συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος. Μια επιπλέον επίπτωση της καύσης των γαιανθράκων είναι η συμβολή στο φαινόμενο της όξινης βροχής (πρόκειται για τα οξείδια του θείου και του αζώτου που εκλύονται κατά την καύση των γαιανθράκων τα οποία με τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας σχηματίζουν οξέα τα οποία επιστρέφουν με το νερό της βροχής στη γη σαν όξινη βροχή ) που ευθύνεται για την καταστροφή, δασών, λιμνών αλλά και μνημείων, λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με οξείδια του αζώτου, του διοξειδίου του θείου αλλά και της ιπτάμενης τέφρας.
Η ρύπανση από τη χρήση του πετρελαίου
Το πετρέλαιο και τα παράγωγα του ρυπαίνουν με πολλούς τρόπους το περιβάλλον. Όπως και με τους γαιάνθρακες, όταν καίγονται τα παράγωγα του πετρελαίου για να μας δώσουν την αποθηκευμένη τους ενέργεια, απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα διάφορες επικίνδυνες ουσίες (όπως αιθάλη, οξείδια του θείου και του αζώτου, μόλυβδος και κυρίως διοξείδιο του άνθρακα) και έτσι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στο περιβάλλον ( όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η όξινη βροχή ) όσο και στην υγεία των ανθρώπων. Μεταξύ των δεινών που προκαλεί, η παραγωγή, η μεταφορά, και χρήση του πετρελαίου, είναι και η ρύπανση των θαλασσών και γενικά των ωκεανών. Η ρύπανση αυτή με εκατομμύρια τόνους πετρελαίου γίνεται είτε σκόπιμα είτε μετά από κάποιο δυστύχημα. Ένα μέρος του πετρελαίου στις θάλασσες προέρχεται από πλωτές εξέδρες άντλησης πετρελαίου στη θάλασσα, ένα άλλο από το ανεξέλεγκτο πλύσιμο των δεξαμενών των πετρελαιοφόρων, από φυσικές διαρροές κατά την αποθήκευση από τα πλοία σε δεξαμενές στη στεριά, από τα διυλιστήρια, από το εξατμισμένο πετρέλαιο που επιστρέφει στο νερό, από τα αστικά και βιομηχανικά λύματα και τα ατυχήματα.


Οι αρνητικές συνέπειες της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας
Η πυρηνική ενέργεια μας δίνει πολύ περισσότερη ενέργεια από οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας και δεν υπάρχει τόσο μεγάλος κίνδυνος να μας τελειώσουν τα άτομα και οι πυρήνες. Επίσης με την πυρηνική ενέργεια δεν ρυπαίνεται καθόλου το περιβάλλον με διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου και του θείου, τέφρα, αιθάλη κ.ο.κ. όπως συμβαίνει όταν χρησιμοποιούνται γαιάνθρακες, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Παρόλα αυτά όμως, υπάρχουν ορισμένα προβλήματα και με αυτή τη μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι με την πυρηνική σχάση, εκτός από ενέργεια απελευθερώνεται και μια πάρα πολύ επικίνδυνη για την υγεία του ανθρώπου ακτινοβολία, που ονομάζεται ραδιενέργεια. Σήμερα ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνική ενέργεια, είναι το πώς θα απαλλαγούν οριστικά από τα επικίνδυνα απόβλητα του εργοστασίου, που αν και είναι πολύ λίγα, περιέχουν την επικίνδυνη ραδιενέργεια. Φανταστείτε... Η σχάση μικρής ποσότητας πυρήνων ουρανίου είναι αρκετή για την ηλεκτροδότηση μιας μικρής χώρας για μερικούς μήνες. Η διαρροή όμως μικρής ποσότητας ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα από κάποιο ατύχημα θα ερήμωνε τη χώρα για πολλά χρόνια.


Η ρύπανση από τη χρήση του φυσικού αερίου
Το φυσικό αέριο αν και είναι ορυκτό καύσιμο, όπως οι γαιάνθρακες και το πετρέλαιο, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «καθαρότερο» από αυτά, διότι όταν καίγεται δεν ρυπαίνει πολύ το περιβάλλον. Παράγει, για παράδειγμα, μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για κάθε μονάδα παραγόμενης ενέργειας. Ωστόσο το αέριο πρέπει να καθαρίζεται από τα διάφορα επικίνδυνα για την υγεία συστατικά που περιέχει πχ. το θείο, τον υδράργυρο κλπ, πριν παραδοθεί προς χρήση στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στη χημική βιομηχανία. Επιπλέον είναι πιο εύχρηστο, σχετικά φθηνότερο από το πετρέλαιο και μας δίνει περισσότερη ενέργεια από αυτό. Παρόλα αυτά αποτελεί και αυτό μια μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.